Yamato


Yamato - Japonská bojová loď z obdobia 2. svetovej vojny, mierka
1:350
Výrobca:
Tamyia
Autor: Július Krampl
Dĺľka (length): 751 mm
©írka (width): 111 mm
Výąka nad vodoryskou (height): 124 mm
Ponor 30 mm
Váha (weight): 1340 g
PRIJÍMAČ: MZK Quadra 4-kanál
SERVO: Hitec HS-65HB
REGULÁTOR: 2 x DSYS MD10DCR
MOTOR: 4 x FF 050SK-z CD-mechaniky
AKKU: 8 x Sanyo NiCd 1.600mAh 4/5SC
VRTULA: 4 x 15 mm 3-listé
NATÁČANIE KANÓNOV 3 predné servo HS-55
ostatné / 16ks / HS-85BB, obe cez servospomalovače