To najdôležitejšie hneď na začiatok

- náš klub (ModelBoats) nie je klub v klasickom ponímaní, ale voľné spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich (relaxujúcich) ľudí. V stavbe a jazdení s týmito zmenšenami originálov, vidíme zábavu a relax. Účelom klubu ModelBoats je priblýžiť ostatným modelárom, ako aj tým potencinálnym technológiu výroby, spôsob ovládania a pohonu modelov lodí a ponoriek. Modely staviame tak aby plávali bezpečne, ich výkon si strážime a žijeme v symbióze s prírodou. Členstvo v našom klube ModelBoats neprináša žiadne "Povinnosti", ako to býva zvykom v iných kluboch či zväzoch. Fungujeme čisto na princípe dobrovolnosti pri prispievaní a uverejňovaní nových materíálov na stránku, organizovaní akcií či iných aktivít spojených s rekreačným lodným a ponorkovým modelárstvom. Výnimkou je snáď zatiaľ iba finančné sa spolupodielanie na fungovaní Web - stránky, ktorá je nevyhnutnosťou pre chod klubu.

- ak sa chcete pridať k nám, kontaktujte a prídte medzi nás na Štrkovecké jazero v Bratislave .

- členstvo v našom klube poskytuje aj prednosti ako napríklad:

* web stránku ktorú sami dotvárate tým že na ňu prispievate a informujete o prípadných novinkách
* môžete si navzájom pomáhať pri technických konzultáciách a stavbe modelov - aj cez fórum
* sú tu vždy uverejnené aktuálne informácie o modelárskych podujatiach v regióne a zahraničí
* poradenstvo pre adeptov lodného a ponorkového modelárstva a pomoc s vybraním prvého modelu
* informáciami kde získať podklady pre stavbu modelov
* členstvo v kruhu "rovnako postihnutých :-)" priateľov, ktorý svoj voľný čas venujú rovnakému hobby

Tešíme sa na Vás

v mene klubu Roman v Bratislave dňa 26.09.2006

 

Videoklip na Youtube.com ,diel - lode