Saxalino
Obsah:
MODEL DO ROKU 2005
MODEL V SÚČASTNOSTI

Saxalino ,mierka 1:22,5
Autor: Roman Pastorík
Dĺľka (length): 1210 mm
©írka (width): 355 mm
Výąka (height): 390 mm
Váha (weight): 4300 g
PRIJÍMAČ: Robbe Futaba R-147F (7-8 kanál) ladený na 40 MHz
SERVO: Graupner C 507
MOTOR: 2 x SPEED 600 BB Turbo 12 V
REGULÁTOR: Robbe ROKRAFT 120 P Navy aj spiatočka ( do 30 A )
MOTOR prieč. poh. set Grupner - priečny pohon s motorom SPEED 400 7,2V
REGULÁTOR: amatérsky analógový obojsmerný (do 15 A)
AKKU pre pohon: 1 x Pb 12V / 7Ah
AKKU prieč. poh.: 1 x akku pack 7,2 V 2300 mAh CARSON
VRTUĄA: 2 x Grupner o priem. 42,5 mm
VYSIELAČ: Robbe/Futaba FX-18 40 MHz