Archív kategorií: Európsky pohár

Challenge Cup – pravidlá, výsledky

3. majstrovstvá Európy ponoriek 2022 / 3th Challenge Cup 2022

výsledková listina / list of results

Captainballast typtime 1time 2difference
1 stPeter HorvathATDYNAMICSeawolf2:01.031:56.124.910
2 stDetlef FrankeDESTATICSeehund3:23.653:30.496.840
3 stJan GeržaCZSTATICSeehund2:50.392:41.708.690

Pravidlá súťaže Európskeho pohára pre modely RC ponoriek

Súťaž je určená pre všetky typy RC modelov ponoriek. Jedná sa o jazdu pravideľnosti. Jazdia sa dve kolá a ten kto má najmenší rozdiel času prvej a druhej jazdy stáva sa víťazom

  • povolené sú dynamické aj statické ponorky
  • modely s ľubovoľnou dĺžkou tak, aby boli schopné preplávať trať
  • kapitán sa môže pohybovať pri kraji bazéna po celej dĺžke strany trate kde je štart a cieľ závodnej trate
  • kapitánovi nikto nesmie pomáhať ako gestikuláciou či slovom
  • kapitán nesmie používať stopky či iný typ odpočítavania času ani na RC aparatúre, v opačnom prípade je diskvalifikovaný
  • ponoreným modelom sa rozumie celý model vrátane periskopov, pričom povolená je iba vynorená anténa pre príjem RC signálu z ovládača
  • ponorka sa môže dotknúť dna bazéna, najdlhšie však medzi dvomi susednými dvojcami bójí
  • maximálny čas strávený na trati pre prejdenie jedného kola zo štartu do cieľa je 7 min.
  • trestné sekundy – ak sa súťažná ponorka dotkne bóje pripočítava sa k rozdielu časov 5 sekúnd za každý dotyk. Za prvé obídenie bóje sa pripočítava 10 trestných sekúnd pričom obídenie môže nastať jeden krát za obidve kolá
  • diskvalifikácia – za druhé obídenie bóje alebo prekročený čas na trati

popis trate

Trať sa stavia na vodnej ploche s rozmermi 20 x 25 m, hĺbka je daná bazénom (ideálne od 1 do 2,5 m). Na trati sa nachádza 5 dvojíc bójí. každá dvojca je od seba vzdialená cca 1,5m (koridor pre prejazd ponoriek). Štartovná a cieľová línia sú rovnaké. Ponorka prechádzajúca štartovnú čiaru musí byť ponorená. Časomiera sa spúšťa v okamihu ako ponorka provou (čelom) prejde štartovnú líniu. Ponorená pokračuje cez druhú dvojicu bójí až k tretej dvojici bójí. Medzi treťou a štvrtou dvojicou bójí je priestor na vynorenie sa. Za štvrtou dvojicou bójí pláva ponorka na hladine vynorená a spätným chodom „zacúva“ tak aby bola schopná prejsť opäť jazdou vpred štartovnú / cieľovú líniu. Časomiera sa zastavuje v okamihu keď kormou prejde cieľovú líniu.

plán trate

červená – ponorená ponorka jazda vpred, žltá – vynáranie jazda vpred, zelená – vynorená jazda vpred, fialová – reverzný chod (cúvanie)