Staviame model RC lode

alebo, čo treba vedieť skôr ako začnete so stavbou svojho prvého modelu

Videl som veľa článkov, na túto tému no pokúsim sa to celé napísať inak. Urobím to svojimi očami, ako som to vnímal ja ako začiatočník a najskôr vysvetlím pojmy a terminológiu, ktorá sa často používa a sotva jej rozumejú začiatočníci s RC modelmi.
RC z anglického slovného spojenia Radio Control, teda ovládaný rádiom (diaľkovo riadený)

Keď sa rozprávate s modelármi ktorý sa začali venovať tomuto hobby skôr ako nás zaplavili perfektné stavebnice na laseroch vyrezanými dielmi, prípadne hotové RC modely vrátane vysielača, akumulátorov a nabíjača tak pochopíte zopár vecí. Modelárstvo je o stavbe modelov a to znamená o dôvtipe, vymyslení postupov, alebo iba osvojením si už zaužívaných zručností a návodov skúsených kolegov. Ako sa modely stavali niekedy a čo sa predáva dnes je obrovský rozdiel. Niekedy ste si zaobstarali stavebný návod a v modelárstve kúpili stavebný materiál na samotnú stavbu modelu. RC ovládanie bol „luxus“ a boli aj šikovný modelári, ktorý si stavali súpravy doma. Mali na to dva dôvody a to že ich bol nedostatok a ak boli stáli veľmi, veľmi veľké peniaze. Nechcem teraz povedať aby sme sa vrátili do minulého storočia a zahodili všetko čím disponujeme dnes za hlavu. Práve naopak. Skúsme využiť vo svoj prospech všetko čo nám doba ponúka aby sme modely stavali rýchlejšie a dali do nich kus seba. 3D tlač je dnes veľmi obľúbená, ale ja sa držím pravidla že ju používam citlivo ako pomôcku. Veci pre daný model špecifické, teda doplnky ktoré nám ušetria čas alebo pomôžu pri konštrukcií.

Názoslovie – časti lode

pre popis kliknite na obrázok

zdroj Wikipedia

RC lodné modelárstvo a jeho rozdelenie

Modely lodí by sme mohli rozdeliť na verne stvárnené zmenšeniny originálov s kopou detailov ktoré sú funkčné, hovoríme im makety. Toto môžu byť plachetnice, člny, jachty, rybárske lode, bojové lode, ponorky. Ich rýchlosť akou sa často pohybujú po vodnej hladine sa rovná rýchlosti chôdze.

Ďalšou skupinou sú modely vytvorené pre závody a sem patria najmä rýchlostné lode a závodné plachetnice so štíhlym aerodynamickým prestížne vyrobeným trupom. Tieto modely disponujú prednosťami na ktoré boli vyvinuté a tak zbytočne na nich budete hľadať detaily. Tieto závodné motorizované modely dosahujú rýchlosti až 80km/h a vyžadujú si značné skúsenosti a znalosti.


názorná ukážka osadeného RC modelu lode Katja elektronikou

diaľkové ovládanie a elektronika

RC SÚPRAVA – keďže sa jedná o diaľkovo riadený model je nevyhnutná . Nie je ju nutné kupovať okamžite pri začatí stavby modelu a dokonca na začiatok to môže byť aj kúsok z druhej ruky, ale riadne otestovaná ! Skladá sa z vysielača a prijímača. Vysielač držíme v rukách a posielame ním povely prijímaču, ktorý je osadený v našom modely lodi.

Prevedenie RC vysielača môže byť buď pákové alebo volantové. Volantové sa používajú pre modely lodí a áut. Páková je univerzálnejšia a ak plánujete v budúcnosti stavať makety lodí tak určite odporúčam práve pákovú.

volantová RC súprava pracujúca vo fekvenčnom spektre 2,4 GHz

Kanály a ich počet je parameter, ktorý určuje koľko funkcií môžem danou RC súpravou ovládať. Pre základný model lode nám stačí síce dvojkanálová RC súprava, ale myslím tým nutné minimum, teda ovládanie kanál 1 – jazdy vpred/vzad (na tento sa dá paralelne pridať aj ovládanie svetiel podľa toho či je loď v kľude a stojí, alebo sa hýbe vpred alebo vzad ) a potom kanál 2 – smer modelu vpravo/vľavo. Ak ale v budúcnosti budete chcieť váš model rozšíriť o ďalšie funkcie a spraviť ho viac maketový, odporúčam zaobstarať si aspoň 6 – 8 kanálovú pákovú RC súpravu. Napríklad ovládanie priečneho pohonu, navíjanie kotvy, ovládanie svetiel, sirény alebo žeriavu vám zoberú ďalších 5 kanálov. Nemusí a ani nie je pravidlom že ak vysielač disponuje napr. 6 kanálmi bude musieť aj prijímač byť 6 kanálový. Prijímač môže kľudne byť iba 4 kanál.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je RC_suprava_2x4GHz.jpg
páková RC súprava obsahujúca 6 kanálový vysielač a 4 kanálový prijímač, pracujúca vo frekvenčnom pásme 2,4GHz. Prijímač disponuje malou novinkou a to integrovanou anténu v plošnom spoji elektroniky a funguje vynikajúco.

Na rozdiel od rokov minulých (a potom dnes lacných hračiek) sú už všetky predávané RC súpravy proporcionálne. Proporcionálna RC súprava znamená, že pohyb ovládaného prvku v našej zmenšenine nie je iba logickou jednotkou alebo nulou (záporná výchylka – nulová poloha – plná výchylka). Plynulým pohybom knipla (pákou) na vysielači dávame povel prijímaču a ten odovzdáva informáciu o polohe v reálnom čase servomotoru alebo regulátoru otáčok elektromotora. Vďaka tejto funkcií vieme regulovať napríklad výchylku kormidla modelu lode podobne ako na bicykli keď otáčame riadidlami a chceme zatáčať jemne alebo ostrejšie. Teda napríklad servomotor kormidla kopíruje polohu knipla na vysielači. V praxi to znamená že ak kniplom posuniete od stredovej polohy napríklad do tretiny vpravo a tu zastavíte tak servo sa tiež vychýli do tretiny svojej dráhy od stredu a zostane stáť a bude čakať na to čo s pákou spravíme ďalej, loď zatáča pomaly doprava a opisuje väčšiu kružnicu ako pri plnej výchylke. Alebo ešte dobrým príkladom je rýchlosť lode. Pohonný elektromotor môžeme regulovať plynule a nie plný alebo nulový výkon. Ak teda pohnem pákou ovládača od stredu smerom do polovice celej dráhy knipla smerom vpred, elektromotor v našej lodi bude bežať na polovičný výkon a ak kniplom pohnem späť do štvrtiny, tak loď spomalí a bude plávať vpred iba štvrtinovou rýchlosťou. Táto funkcia nám umožňuje maketové stvárnenie pohybu modelu.

Názorná ukážka proporcionálneho riadenia, napájanie prijímača a servomotorov zabezpečujú v tomto prípade nabíjateľné 4ks akumulátory 1,5 V (v čiernom púzdre)

frekvenčné spektrum v ktorom dnes predávané RC súpravy pracujú sú v spektre 2,4 GHz a tu je dôležité spomenúť, že každý výrobca súpravy používa svoje kódovanie signálu a preto je podstatné vysielač a prijímač mať vždy rovnakej značky (od rovnakého výrobcu) a zameniť ich medzi sebou nie je možné. S takouto RC súpravou si vystačíte na súši, vzduchu a na vodnej hladine. Pre model lode je samozrejme správnou voľbou. Pokiaľ by ste ju chceli ale použiť pre model ponorky tak neúspešne a musíte siahnuť po spektre vo frekvenčnom pásme MHz. Nevhodnosť 2,4GHz spektra pre ponorky je spôsobené dĺžkou elektromagnetických vĺn, ktoré nie sú schopné preniknúť viac ako 10 cm pod vodnú hladinu. V MHz pásme sa delí ešte modulácia na AM Amplitúdovú a FM Frekvenčne – modulačnú. AM sa už dnes nepoužíva lebo je veľmi náchylná na rušenie čo by malo za následok poškodenie modelu/ov, prípadne v horšom prípade na zdraví či majetku. Pre modely lodí je určená frekvencia 40 MHz. Toto spektrum sa na danej frekvencií ešte delí na takzvané kanály (nespájajte si ich s tými kanálmi, ktoré som spomínal pri funkciách RC súprav), aby bolo možné jazdenie viacerých modelárov s modelmi v jednom a tom istom čase naraz. Príklad 40,665 MHz predstavuje 50 kanál a 40,675 MHz kanál číslo 51 atď. Vysielač aj prijímač disponujú takzvanými kryštálmi ktoré zabezpečujú ich správne naladenie. Kryštály sú vždy rovnakej frekvencie, resp. majú rovnaké číslo kanálu a tým sú spárované. POZOR, používajú sa ale iba v MHz spektre a v GHz spektre kryštáli nenájdete ! Existuje aj takzvaná syntéza a tá znamená, že prijímač nemusí byť osadený kryštálom a ten sa páruje tlačidlom bind na prijímači pri zapnutom vysielači. Výhodou je že ak máte viacero modelov a jeden vysielač nemusíte kupovať prijímačové kryštáli, alebo ak by ste chceli použiť druhý vysielač stačí ho spárovať s vysielačom práve tlačidlom bind a nie pracne meniť kryštál na prijímači niekde v útrobách modelu lode. Keď sa pozriete na vysielač a prijímač fungujúci v spektre 2,4 GHz tak zistíte, že antény oboch sú krátke rádovo 10 cm. Pri MHz súpravách je anténa vysielača teleskopická s dĺžkou približne 1,2 m a pri prevádzke musí byť vždy vytiahnutá na maximum svojej dĺžky. Prijímač disponuje anténou asi polovicou dĺžky vysielača a to 0,6 m. Je to iba flexibilný ohybný drôt s bužírkou, ktorý sa nesmie skracovať ani navíjať, lebo by prišlo k zníženiu dosahu a funkcionalite a treba dbať na správne uloženie antény v samotnom modely. Spoľahlivý dosah RC súpravy sa pohybuje rádovo niekde okolo 100 metrov. Dĺžky antén sú dané práve dĺžkou vĺn pri danej frekvencii. Pri MHz spektre máme ešte pojem interferencie (rušenie jedného kanálu fungovaním dvoch iných alebo viacerých súčasne) ale o tom nabudúce.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 20210303_200124-2-576x1024.jpg
RC vysielač pracujúci na frekvencií 35 MHz. Kúpil som ho z druhej ruky a po malej oprave je opäť funkčný.

Telemetria je v modelárstve pojem pomerne nový. Je to diaľkové meranie veličín v modely a ich odovzdávanie vysielaču v reálnom čase. Môže to byť teplota motoru, stav nabitia akumulátorov či iné.

FailSafe je funkcia ktorá v prípade že model stratí spojenie s vysielačom, napríklad sa s modelom dostanete za hranicu jeho dosahu model spraví to čo mu vopred naprogramujete. Pri modely lode môže zastaviť motor pohonu a zostať na hladine stáť a čakať opäť na signál z vysielača. Pri ponorke zvolíte napríklad núdzové vynorenie.

 • SERVOMOTORY alebo medzi modelármi „servá“. Sú to malé mechanické zariadenia z ktorých vychádza oska na ktorú sa montuje páka serva a tá ma svoju dráhu otáčania v uhle od 180 stupňov a viac. Servomotor sa skladá z motorčeku, potenciometra, prevodovky a elektroniky. Potenciometer sleduje polohu v ktorej sa servomotor nachádza a porovnáva ju so signálom z prijímača v reálnom čase pomocou elektroniky. Prevodovka zabezpečuje aby mal servomotor požadovanú silu na pohyb kormidlami. Na prepojenie servomotoru s prijímačom sa používa trojžilový kábel, kde dve žily sú napájanie (+ a -) a tretí je signál, ktorý prijíma informáciu z prijímača o svojej polohe ktorú som práve spomínal. Vyrábajú v rôznych veľkostiach prevedenia a od nich závisí aj ich sila ktorou disponujú.
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je servomotory.jpg
vľavo štandardné servo, v strede miniservo a v pravo mikroservo
 • Pre modely lodí nám stačia štandardné servá so silou do 3 kg. Potom ešte servá delíme na analógové a digitálne. Rozdiel spočíva v princípe fungovania elektroniky. V skratke môžme povedať že analógové servá sú menej presné a menej silné, ale sú lacnejšie. Digitálne sú modernejšie, silnejšie, veľmi presné, ale aj drahšie a nie je jedno s akou RC súpravou ich spárujete. Pre modely lodí si vystačíme s analógovými servami. Pre modely plachetníc sú špeciálne určené silné servá alebo servonavijaky.
 • Viac k téme o servomotoroch môžete nájsť tu.
Servo určené pre modely plachetníc. Disponuje silou 13,5 Kg
 • REGULÁTOR je potrebný ako som spomenul už skôr k plynulej regulácií otáčok motora a smeru otáčania lodnej skrutky. Keďže loď by mala vedieť aj cúvať je dobré kúpiť regulátor s reverzným chodom. Regulátor môže byť buď pre jednosmerný alebo striedavý motor. Poďme si vysvetliť o čo ide. Oba typy motorov sa vedia točiť v oboch smeroch a oba fungujú na jednosmerný prúd. Lepšie regulátory disponujú aj programovateľnými funkciami ako napríklad obmedzenie výkonu na určitú hodnotu. Príkladom môže byť práve pri modely lode pri reverznom chode veľmi užitočné obmedziť výkon na 20% výkonu. Nemôže sa potom stať, že sa najmä začiatočník pomýli a plným plynom vzad „utopí“ loď. Ďalšími užitočnými funkciami môžu byť napríklad nastavenie rampy rozbehu a brzdenia motora. Ak nastavíte túto na príklad pre rozbeh 5 sekúnd tak aj po maximálnom pridaní plynu bude trvať 5 sekúnd kým motor dosiahne svoje maximálne otáčky a zrýchľovať bude maketovo ako skutočná loď. Nespornou výhodou je aj to že pohonný akumulátor netrpí nárazovými prúdmi a jednosmerný motor tiež nebude iskriť ako pri plnom výkone keď ešte nemá dostatočné otáčky. Tieto funkcie samozrejme lacné regulátory neponúkajú a preto je dôležité pri kúpe na to myslieť. Tento problém ale odpadá ak kúpite programovateľnú RC súpravu kde viete tieto parametre nastaviť a vysielač prevezme tieto nastavenia a pošle ich hotové do prijímača respektíve regulátora.
regulátor pre jednosmerné motory s reverzom a programovaním rôznych funkcií, obsahuje aj BEC
 • JEDNOSMERNÝ MOTOR (brushed / kefkové) v tomto slova zmysle znamená, že je napájaný jednosmerným prúdom (+ a -) a vedú k nemu dva vodiče. Má uhlíky ktoré sa opierajú o rotor a opotrebúvajú sa. Ak sa prepóluje zmysel otáčania bude opačný. Výhoda je že je lacný a dokáže sa točiť malými otáčkami, čo je pri striedavých motoroch problém. Kefkový motor je pred jeho použitím nutné „zabehnúť“. Motor treba nechať točiť bez veľkej záťaže aspoň niekoľko minút, aby sa uhlíky v ňom vyšúchali a dobre priliehali na kolektor. Inak hrozí, že sa výrazne zníži jeho životnosť a zvýši riziko zadretia.
jednosmerné (brushed / kefkové) motory rady SPEED 400 s nominálnym napätím 7,2 V – vpravo s osadeným vodným chladením a spojkou hriadeľa náhonu lodnej skrutky

STRIEDAVÝ MOTOR (brushless / bezkefkový), je motor do ktorého vedú tri vodiče. Je napájaný jednosmerným prúdom v cykloch a tie sú privádzané na vinutie motora. Nespornou výhodou je že odpadá nežiadúce iskrenie kontaktov. Motory bývajú konštruované pre prednú aj zadnú montáž, s pevným alebo pohyblivým plášťom. Pri týchto motoroch sa uvádza akými otáčkami disponujú na 1 Volt napájacieho napätia a to sa označuje ako KV. Príklad 900KV bude znamenať že pri napájacom napätí 7,4 Volta budú jeho otáčky 900 x 7,4 = 6600 ot/min.

set striedavého elektromotoru s pevným plášťom spolu s obojsmerným programovateľným regulátorom, obsahuje aj BEC

BEC – aj tento pojem je veľmi dôležitý. Je to stabilizátor napätia nachádzajúci sa v regulátore a zabezpečuje elektrickú energiu pre napájanie palubnej elektroniky, teda prijímača, servomotorov, LED osvetlenia a iných. V minulosti sa používali zvlášť akku (4 x 1,5V) pre napájanie ovládania a extra pre pohon. BEC to skĺbil a tak používame energiu s pohonných akku aj pre napájanie ovládania. Napätie je 5V ale dôležitým parameterom je aký prúd dokáže BEC odovzdať prvkom ovládania. Veľmi často sa táto hodnota pohybuje niekde pri hodnote 1Ampér, ale záleží na výrobcovi regulátora. Pre model lode kde bude v obvode ovládania prijímač + jedno servo pre smerové kormidlo a dve alebo tri LED diódy na osvetlenie postačuje táto hodnota dostatočne.

 • CHALADENIE je pre modely veľmi dôležité a najmä pre motory. Najpoužívanejším vodným chladením je navinutá hliníková trubka okolo motorového plášťa a tou sa odvádza teplo z motora. Chladiacim médiom je v tomto prípade voda kde loď pláva. Privádzaná je trubkou, ktorá je vyvedená za lodnou skrutkou a tá pri jazde funguje aj ako čerpadlo a tlačí vodu pomocou hadičky do vinutia okolo motora. Ideálne je vodu čo najkratšou cestou z ochladeného motora odviezť preč z lode. Ďalšou možnosťou je chladenie pomocou rebrovania so vzduchom a ventilátorom. Pri tomto riešení musia byť ale otvory v trupe lode pre prívod čerstvého vzduchu a odvod toho zohriateho. Osobne som toto chladenie použil v rýchlostnej lodi kde motory kvôli ťažisku ležia na dne trupu a vodné chladenie neprichádzalo do úvahy. Sú aj regulátory ktoré sú uspôsobené pre vodné chladenie ale to iba pre väčšie výkony. Chladná voda sa privádza buď extra prívodom do regulátora a druhým do motora/ov zvlášť, alebo ak je prívod iba jeden tak paralelne rozvodkou v tvare Y. Ak sa jedná o malý rýchlostný model tak aj do série ale pravidlom je, že chladná voda sa púšťa najskôr do regulátora a až potom do motora.
vodné chladenie na motor rady 400
 • AKUMULÁTORY skrátene AKKU sú nabíjacie zdroje energie pre naše modely. V modeloch sa začali najprv používať NiCd (Niklokadmiové), neskôr MiMh (Nikelmetalhydridové).
NiMh akumulátory v prevedení akkupack. Nominálne napätie 7,2 V a kapacita 3000mAh.
 • Vo veľkých lodiach kde je záťaž užitočnou sa používajú aj Pb (Olovené). NiCd a NiMh sú články s menovitým napätím 1,2 Voltu a ako pohonné sú v takzvaných „Akkupackoch“. Názory na hodnotu na ktorú je ich dovolené vybíjať sa líši no ja ich vybíjam na 0,9 V na článok. Nabíjam prúdom 1/10 kapacity. V teréne aj 1/2 Kapacity. Pb majú nominálne napätie 2 V na článok a tie sa najčastejšie predávajú ako celky v konfigurácií 6 V alebo 12 V. Nemali by sa nikdy vybíjať pod úroveň 2V na článok. Plne nabitý 12 Voltový olovený akumulátor by mal mať 13,8 V. Tieto nabíjam stabilizovaným zdrojom kde nastavím napätie na 13,8V a prúd obmedzím na 1/10 kapacity akku. Po zhruba 12 hodinách nabíjania je akku plný energie.
Pb (olovený) akumulátor o nominálnom napätí 12 V a kapacite 9000mAh
 • LiPo sú najnovšie a jeden článok má menovité napätie 3,7 V. Predávajú sa 1S, 2S, 3S atď. Číslo na začiatku označuje počet článkov. Teda AKKU s označením 3S má nominálne napätie 3 x 3,7 V = 11,1 V. Potom pri týchto máme označenie C. To znamená akým prúdom ich je možné vybíjať. Pri kapacite 1800 mAh a 25C bude maximálny povolený vybíjací prúd 1,8 x 25 = 45 Ampérov. Nabíjam ich maximálne 1C, čo v praxi znamená že 1,8A a jednu hodinu. Ak sa rozhodnete použiť vo svojom modely LiPo akumulátory zaobstarajte si regulátor, ktorý rapídne zníži výkon alebo vypne motor pri dosiahnutí stanoveného napätia. V opačnom prípade pri silnom pod-vybití hrozí nenávratné zničenie takéhoto celého akkupacku. Po vypnutí motoru napätie za krátky čas opät stúpne a pomalou jazdou sa viete vrátiť ku brehu. Pre nabíjanie LiPo sa používa nabíjačka, ktorá obsahuje Balancer okrem 1S konfigurácie. Ten zabezpečuje, že jednotlivé články budú nabíjané podľa potreby tak v akej kondícií sa nachádzajú. Napríklad ak jeden článok bude nabitý na 100 % ale druhý iba na 82 % tak nabíjač prvý článok začne iba udržovať a ďalší ešte bude nabíjať kým nedosiahne kapacitu 100%. Prvý sa nebude prebíjať a druhý sa dostane na jeho úroveň. Tým zabezpečíme plné nabitie celého Akkupacku.
 • Tieto akumulátory sú náchylné pri fyzickom poškodení alebo prehriatí na vznietenie. Pri nabíjaní treba dávať pozor a byť ostražitý a mať ich stále pod kontrolou !
LiPo akkupack v prevedení 3S. Nominálne napätie 11,1 V a kapacita 1500mAh. Malý konektor slúži pre pripojenie balancera pri nabíjaní

priestor a dielňa

Na začiatok si treba uvedomiť že keď chce niekto postaviť model doma, tak potrebuje na to priestor. Nie každý ma dielňu a zo svojej skúsenosti môžem povedať že model lode dĺžky cca 500 mm sa dá postaviť aj na pracovnej doske širokej 90 cm a hĺbke 45 cm, ale che to udržovať veľký poriadok a mať poličky nad stolom na odkladanie náradia ktoré práve pri stavbe používate. Dá sa to aj na kuchynskom stole, ale vždy treba náradie nachystať a po skončení práce schovať čo je náročnejšie na čas.

výber vhodného modelu

Výber aký model stavať je na každom čo sa mu páči, ale snažil by som sa odporučiť niečo s dĺžkou okolo pol metra a určite model s jednoduchým tvarom trupu. Stavebnica má výhodu že obsahuje diely potrebné pre stavbu.

Veľmi často je to hotový plastový výlisok trupu, nástavby a potom jeho vnútro, teda prepážky, hriadeľ s lodnou skrutkou (vrtuľou), kormidlom a samozrejme s drobnou bižutériou/doplnkami (uväzníky, svetlá, klaksón, záchranné koleso a pod.). Stavba netrvá dlho a celkom rýchlo sa potom človek dostane k samotnému jazdeniu. Modelárstvo je o tom že zmenšeniny originálov sa stavajú a teda každý model treba postaviť. Ak sa budete držať môjho návodu, rád a zaobstaráte si kvalitné náradie tak určite postavíte svoju prvú loď chvályhodne a bude plavby-schopná. Vždy čítajte stavebný návod od A do Z pred tým, ako sa pustíte do samotnej stavby. Moja malá pomôcka ktorá vždy funguje je, že si vždy predstavím pri čítaní jednotlivé kroky v hlave a potom samotná stavba ide hladšie.

 • Pozrite si napríklad aj začatú stavbu závodného klzáku R!SK-F1 či hotovú Melodie od Modely. Staval som už rôzne modely zo stavebníc a musím povedať že tieto sú na úrovni. Pri plachetnice Lili od Aeronaut som narazil na problém s uchytením serva ovládania plachty a budem to upravovať. Diely inak pasujú na desatinu presne do seba a netreba nič „dopilovávať“. Ak si vyberiete akýkoľvek model od správnej firmy nebudete ľutovať a stavba bude zábava. Navyše obrázkový manuál je veľmi užitočný.
TIP: Stavba trupu klasickým spôsobom, najprv rebrá, potom plankovanie a výsledné brúsenie je síce tá krásna časť stavby ale je to čas navyše. Je to ale na každom na čo si trúfa a aké možnosti mu poskytuje priestor kde bude model stavať. Pri tomto druhu stavby netreba zabúdať na dôkladnú povrchovú úpravu trupu aby bol vodotesný.

V prípade že by sa Vám páčilo postaviť si vlastný plávajúci model vhodný pre začiatočníkov, vieme vám ponúknuť stavebnice priamo od firmy MODELA.EU . Je našim partnerom a celé portfólio máme skladom ihneď k odberu v Bratislave za rovnaké ceny ako ich ponúka samotný výrobca. Stačí nás kontaktovať emailom na

info@modelboats.sk

náradie

skúsim vymenovať všetko bez čoho sa nezaobídete a dopĺňam aj obrázky pre ilustráciu

 • pracovnú podložku
 • ostrý nôž a to modelársky skalpel alebo olamovací nôž
 • modelársku žiletkovú pilku
 • ceruzku a tenkú fixku
 • rysovaciu ihlu – pre modely kde treba vyrezávať diely z vákuovo vylisovaného plastu
 • lupienkovú pilku (tá na obrázku nieje ale vyzerá takto)- pre modely kde treba vyrezávať diely z dreva/preglejky/plastu (ja som si kúpil elektrickú, na začiatok ale postačí jednoduchá ručná)
 • kovové pravítko
 • brúsne papiere o zrnitosti 80 – 150 – 240, tie možno nalepiť aj na kúsok dreveného hranolu po stranách
 • plochý a okrúhly pilník (odporúčam sadu cca 6 – 8 ks)
 • uholník s príložníkom
 • svorky na fixovanie dielov pred zlepením a počas neho
 • kvalitnú pimzetu
 • ploché kliešte
 • jednoduchú vŕtačku (ručná vŕtačka v tvare skrutkovača) a sadu vrtákov o priemere zhruba od 1 do 6 mm
 • sada malých IMBUS klúčov
 • lepidlo, pre plast sekundové – stredne husté, pre drevo používam Herkules
 • skrutkovač s nástavcami (plochý a krížový) aspoň 2-3 veľkosti z každého
na foto chýba lupienková pilka a sada skrutkovačov

23.12.2022 – Tento článok pokračuje ďalej samotnou stavbou lode Melodie od firmy MODELA alebo plachetnice Lili od firmy AeroNaut. V oboch popisujem postupy stavby. Keďže plachetnica je stále vo výstavbe a priebežne aktualizujem aj tento článok, môžete sledovať priebeh stavby.

Tento popis ako fungujú RC modely a čo by ste mali vedieť kým sa pustíte do stavby platí rovnako aj pre ponorky no je to náročnejšia disciplína ale pripravím článok aj na túto tému.

Ak som aspoň jedného z vás zo začiatočníkov inšpiroval postaviť si svoj vlastný plávajúci model budem nesmierne rád. Ešte viac ma ale poteší ak sa pochválite svojou prácou napríklad na jar 2023 na podujatí, ktoré vopred oznámime na našich stránkach.

Ďakujem za pozornosť

Roman Pastorík

Share this