Európsky pohár / Challenge Cup

pre PONORKY / for SUBMARINES
predslov

Strojcom a autorom myšlienky vytvoriť Európsky pohár je Ponorkový klub Žilina a jeho predseda Vladimír Randa

Samotní modelári si na stretnutí v roku 2014 sami osobne navrhli a odsúhlasili pravidlá súťaže tak, aby bola spravodlivá pre všetkých.

ARCHÍVNE ZÁBERY z NULTÉHO ROČNÍKA v roku 2014

výsledková listina / list of results

3. majstrovstvá Európy ponoriek 2022 / 3th Challenge Cup 2022

Captainballast typtime 1time 2difference
1stPeterHorvathATDYNAMICSeawolf2:01.031:56.124.910
2stDetlef FrankeDESTATICSeehund3:23.653:30.496.840
3stJan GeržaCZSTATICSeehund2:50.392:41.708.690
popis trate 1)

Trať sa stavia na vodnej ploche s rozmermi 20 x 25 m, hĺbka je daná bazénom (ideálne od 1 do 2,5 m). Na trati sa nachádza 5 dvojíc bójí. Každá dvojica je od seba vzdialená cca 1,5m (koridor pre prejazd ponoriek). Štartovná a cieľová línia sú rovnaké. Ponorka prechádzajúca štartovnú čiaru musí byť ponorená. Časomiera sa spúšťa v okamihu ak ponorka provou (čelom) prejde štartovnú líniu. Ponorená pokračuje cez druhú a tretiu dvojicu bójí až k štvrtej. Za štvrtou dvojicou bójí je priestor na vynorenie sa a ponorka pláva na hladine vynorená. Prepláva piatou dvojicou bójí a následne spätným chodom „zacúva“ tak aby bola schopná prejsť opäť jazdou vpred štartovnú / cieľovú líniu. Časomiera sa zastavuje v okamihu keď kormou prejde cieľovú líniu.

plán trate 1)
červená – ponorená ponorka jazda vpred, žltá – vynáranie jazda vpred, zelená – vynorená jazda vpred, fialová – reverzný chod (cúvanie)
prejazd trate 1)
Autor videa: Oto Geržawww.rcsubs.cz , Strih a titulky – Roman Pastorík
pravidlá súťaže Európskeho pohára pre modely RC ponoriek 1)

Súťaž je určená pre všetky typy RC modelov ponoriek. Jedná sa o jazdu pravideľnosti. Jazdia sa dve alebo tri kolá (záleží na dohode súťažiacich pred štartom) a ten kto má najmenší rozdiel času prvej a druhej jazdy stáva sa víťazom

 • povolené sú dynamické aj statické ponorky
 • modely s ľubovoľnou dĺžkou tak, aby boli schopné preplávať trať
 • kapitán sa môže pohybovať pri kraji bazéna po celej dĺžke strany trate kde je štart a cieľ závodnej trate
 • kapitánovi nikto nesmie pomáhať ako gestikuláciou či slovom
 • kapitán nesmie používať stopky či iný typ odpočítavania času ani na RC aparatúre, v opačnom prípade je diskvalifikovaný
 • ponoreným modelom sa rozumie celý model vrátane periskopov a aj extra anténou ak ju model má
 • trestné sekundy – ak sa súťažná ponorka dotkne bóje pripočítava sa k rozdielu časov 5 sekúnd za každý dotyk
 • diskvalifikácia – prekročený čas na trati alebo nedovolené vynorenie (napríklad aj strata signálu), dotknutie sa dna bazéna alebo kraju bazéna, obídenie bóje
 • zakázaná je aj súťaž dvoch súťažiacich s jedným a tým istým modelom
Navrhované zmeny v pravidlách do budúcnosti podľa skúseností z tohoto a predošlých ročníkov od samotných súťažiacich
 • maximálny čas strávený na trati pre prejdenie jedného kola zo štartu do cieľa je 5 min.
 • dynamická ponorka má jeden pokus navyše ak sa kapitán nedokáže ponoriť a prejsť štart s ponoreným modelom
 • Za prvé obídenie bóje sa pripočítava 10 trestných sekúnd pričom obídenie môže nastať jeden krát za obidve kolá
 • diskvalifikácia – za druhé obídenie bóje
 • dotknutie sa dna bazéna alebo kraju bazéna nemá pre súťažiaceho žiaden negatívny efekt
 • vysielače ostatných účastníkov sú počas pretekov kvôli interferenčnému rušeniu vypnuté

1) publikovaný text obsahuje zhrnutie podmienok za ktorých sa jazdil POSLEDNÝ Európsky pohár / Challange Cup u nás v Bratislave – Rači